جنگلهای استان

1397/7/2 دوشنبه

جنگل‌های استان که در واقع مراتع مشجر به شمار می‌روند بسیار کم تراکم می باشند. بطوریکه متوسط تراکم درختان به   50در هکتار میرسد، وسعت این جنگلها حدود یک میلیون هکتار است. بیشترین پتانسیل جنگل‌های استان در مناطق جنوبی و ساحلی می‌باشد. از مهمترین زیستگاههای جنگلی استان می‌توان به مناطق زیر اشاره کرد:

جنگل‌های داز: درختچه داز (Nannorhops rtichineana) شباهت زیادی به نخل زینتی دارد ارتفاع آن گاهی از 2 متر تجاوز می‌کند میوه آن گرد و دارای هسته بزرگی است. این درختچه معمولا در دره‌ ها می‌روید و در بسیاری از مناطق بلوچستان مشاهده می‌گردد بیشترین به منطقه تحت پوشش این درختچه در استان که دارای تراکم نسبتا بالائی می‌باشد منطقه بین قصر قند تا جکیگور واقع در جنوب راسک است. میوه و همچنین جوانه انتهائی این درختچه که پنیر خرما نامیده می‌شود یکی از منابع مهم تغذیه خرس سیاه به شمار می‌رود.

جنگل‌های مناطق مرتفع کوهستانی

در برخی از مناطق کوهستانی که آب و هوای مناسب وجود داشته باشد جنگل‌های نسبتا متراکمی مشاهده می‌شود. پوشش گیاهی این مناطق به ترتیب از دامنه‌ ها به طرف ارتفاعات شامل آکاسیا Acacia پرخ Euhorbia، کنار Ziziphus، مسواک Salvadora، ناترک Dodona بادام کوهی Amygdalus ، کیکم Acer، بنه Pistatia و زیتون Olea می‌باشد. منطقه حفاظت شده جنگلی کوه بیرک با وسعت 73217 هکتار و منطقه حفاظت شده جنگلی کوه پوزک با وسعت 22835 هکتار از اکو سیستم‌های مهم مناطق کوهستانی جنگلی به شمار می‌روند.

جنگل‌های سیستان

در منطقه سیستان برخی مناطق جنگلی محدود وجود دارد که از مهمترین آن می‌توان از یک منطقه جنگلی که در شمال شرقی منطقه سیستان واقع شده و به نام جنگل نیاتک شهرت دارد نام برد. علاوه بر آن مناطق جنگلی دیگری نیز در سیستان وجود دارد که از میان آنها منطقه جنگلی پده و منطقه جنگلی شیله حائز اهمیت می‌‌باشد این زیستگاه که منطقه‌ای جنگلی تالابی می‌باشد. اخیرا 6365 هکتار آن به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام گردید. جنگل‌ های سیستان مجموعه‌ای از درختچه‌های گز Tamarix، پده Puplus، تاغ Haloxylion را در خود جای داده است.

وسعت جنگلهای استان به تفکیک شهرستان :

زاهدان                     56246 هکتار                                                                                 

زابل ،زهک،هیرمند      65206 هکتار                                                                                     

خاش                       199047 هکتار                                                                                            

سراوان ،سوران زابلی   240008 هکتار                                                                          

ایرانشهر و دلگان        1988810 هکتار                                                                                    

نیکشهر                     205890    هکتار

چابهاروکنارک            138225 هکتارو125000 هکتار چش کاری دیم

سرباز                      114858 هکتار  
شعار سال 1402: "سال  مهار تورم رشد تولید"