پناهگاه حیات وحش

1397/7/4 چهارشنبه

نام منطقه: پناهگاه حیات وحش هامون.

موقعیت: در حوزه شهرستانهای نیمروز، هیرمند و هامون قرار گرفته است.

ویژگی ها: پناهگاه حیات‌وحش هامون دربرگیرنده اراضی مسطحی است که بصورت گودال وسیعی محدوده مجموعه تالاب‌های هامون را تشكیل می‌دهند، رودخانه هيرمند مهمترين جريان سطحي تغذيه كننده تالاب هامون می باشد.

گونه های جانوری:  شامل 30 گونه پستاندار، 183 گونه پرنده، 44 گونه خزنده، تعداد 7 گونه دوزیست و 22 گونه ماهی می باشد.

گونه های گیاهی: در محدوده تپه‌هاي شني، گونه‌هاي ماسه‌دوست و در حواشي درياچه و شوره‌زارها گونه‌هاي شورپسند و مقاوم به خشكي حضور دارند

بيشتر
شعار سال 1402: "سال  مهار تورم رشد تولید"