نسخه قابل چاپ
شعار سال 1402: "سال  مهار تورم رشد تولید"