اخبار استان

گام محیط زیست سیستان و بلوچستان برای رفع موانع تولید

گام محیط زیست سیستان و بلوچستان برای رفع موانع تولید

ارائه عملکرد و برنامه های پیش رو محیط زیست در نشست با استاندار:

گام محیط زیست سیستان و بلوچستان برای رفع موانع تولید

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، محمدرضا علیمرادی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان در نشست با محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: محیط زیست سیستان و بلوچستان با تمرکز بر رفع موانع، تسهیل گری و انجام حمایت و همراهی مورد نیاز با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان به دنبال شکوفایی ظرفیت تولید در استان است.

علیمرادی افزود: مجموعه محیط زیست سیستان و بلوچستان با حمایت از تولید و اشتغال در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و شعار “مهار تورم و رشد تولید” در سال جاری همگام بوده است و بسیاری از امور مانند بروز رسانی سامانه ها، حذف بروکراسی اضافه، ساماندهی و افزایش نیروهای کارشناس در بخش رسیدگی به پرونده های ارباب رجوع و سرمایه گذاران، مساعدت بیشتر در طرحهای زیرساختی استان جهت امنیت سرمایه گذاری و رفع محرومیت، افزایش تفویض اختیارات سازمانی و تسهیل گردیده است تا بتوانیم ضمن رعایت قوانین از سرمایه گذاران و تولید کنندگان نیز حمایت کنیم.

وی همچنین به تدوین اقدامات موثر در حوزه های مختلف حفاظت محیط زیست استان در دولت مردمی اشاره کرد و افزود: با نگاهی به اقدامات پیشین و شناسایی نقاط قوت و ضعف، تلاش برای برنامه ریزی آینده با هدف تحقق رفع موانع و حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در پایان با اشاره به توسعه سیستان و بلوچستان گفت: رفع موانع تولید به معنای نادیده گرفتن ضوابط و ملاحظات زیست محیطی نیست و رسیدن به توسعه پایدار در استان با توجه به محیط زیست میسر خواهد بود.
 
عكس های مرتبط :
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402: "سال  مهار تورم رشد تولید"