دانستنیها

معرفی گونه های گیاهی سیستان و بلوچستان «پنیرباد» معرفی گونه های گیاهی سیستان و بلوچستان
پنیرباد:  


این گیاهان بوته ای با ساختاری نسبتا بلند، با برگ های متناوب و یا به ندرت به صورت دسته ای 2 تا 5 تائی هستند.
گل های آن تکی یا به صورت دسته ای و گاه دو پایه است.
از این جنس دو گونه در استان سیستان و بلوچستان دیده می شود:
در کارواندر، بین خاش و ایرانشهر و در ارتفاع 1500 تا 1600 متری، اطراف کارواندر در ارتفاع 1200متر، دامن، سراوان و کوه بم پشت در ارتفاع 1050  متری و در شاهستان، ایرانشهر، نیکشهر(پوزک) و سیس
تان.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402: "سال  مهار تورم رشد تولید"