فیلم

1401/7/26 سه‌شنبه
سنجاب بلوچی1401
طول سر و بدن 133 تا 143 میلی‌متر، طول دم 146 تا 155 میلی‌متر، طول کف پای عقب 32 تا 37 میلی‌متر، طول گوش 13 تا 18 میلی‌متر و وزن 50 تا 123 گرم است. جثه‌ای کوچک‌تر از سنجاب ایرانی دارد. 4 نوار پهن و سیاه رنگ در زمینه سفید رنگ پشت بدن دارد که نشانه بارز این سنجاب است. رنگ سطح پایین بدن سفید چرک است. دم پر مو و از موهای سیاه و سفید پوشیده شده است. در سطح پشتی دم رنگ سیاه و در سطح شکمی رنگ خاکستری غالب است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402: "سال  مهار تورم رشد تولید"