منشور اخلاقی

1397/6/25 یکشنبه

منشور اخلاقي اداره كل حفاظت محيط زيست سیستان و بلوچستان

داشتن وجدان كاري، حضور منظم و به موقع و آراسته در محل كار .

انجام وظايف مربوطه و تلاش برای رفع مشكل مردم ، دلسوزانه؛ صحيح؛ سريع

تسريع در پاسخگويي و برخورد مناسب و محترمانه با ارباب رجوع.

 گوش فرادادن با حوصله و صبر؛ صداقت در سخن گفتن با ارباب رجوع.

از عملكرد و رفتار خود با ساير همكاران ارزيابي داشته باشيم و روحيه انتفادپذيري داشته باشيم.

از وسايل و تجهيزاتي  كه براي انجام وظایف در اختيار ماست به خوبي نگهداري كنيم.

در برخورد با همکاران و ارباب رجوع جانب احترام را پيش بگيريم و از بكار بردن کلمات غيراخلاقي پرهيز كنيم.

خدا و خلق او را در انجام كار خود حاضر و ناظر بدانيم.

سلسله مراتب سازماني را رعايت نموده و حد و مرز را بشناسيم.

به آراستگي و زيبايي محيط و حفظ بهداشت و ايمني محل كار خود اهميت دهيم.
مسئولیت پذیر باشیم و اهتمام به راه اندازي كار ارباب رجوع  منطبق بر قوانين و مقررات داشته باشيم.

اگر از چيزي دقيقاً  اطلاع نداريم اصرار به اعلام نظر نداشته باشيم.

اطلاعات لازم را در اختيار مراجعان قرار داده و در راستاي انجام كار مراجعين آنان را صحيح راهنمايي كنيم.

 از شايعه پراكني دوري كنيم و در ايجاد نگرش مثبت در ارباب رجوع و سایرین كوشا باشيم.

شرکت فعال در دوره های آموزشي و تخصصي داشته و در يادگيري امور محوله کوشا باشيم.

 فعاليت هاي روزانه خود را در پایان ساعت اداري بررسي و تجزيه و تحليل نماييم.

براي انجام مطلوب وظائف ؛ دانش و مهارت خود را ارتقاء دهيم.

محصور در پرونده ها نامه ها و ارجاعات نباشیم و كارها را اولويت بندي و طبقه بندي كنيم.

در گفتار و كردارمان تواضع؛ فروتني؛ رازداري و صداقت داشته باشيم.

براي انجام مطلوب وظائف دانش و مهارت هاي گفتاري و نوشتاري و شنيداري خود را ارتقاء دهيم.

در انجام امور از تبعيض؛ رابطه؛ توصيه؛ سفارش پرهيز نماييم.

شعار سال 1402: "سال  مهار تورم رشد تولید"