تاریخچه

1397/7/4 چهارشنبه

نام منطقه: اثر طبیعی ملی تفتان.

موقعیت: در محدوده ی شهرستان خاش می باشد.

ویژگی ها: اثر طبیعی ملی تفتان(قله تقتان) به مساحت 218 هکتار و ارتفاع بیش از 4000 متر که همواره بخار گوگرد از آن متساعد می شود در اغلب فصول سال پوشیده از برف می باشد،

پوشش گیاهی و گونه های جانوری: هر چند در اطراف قله پوشش گیاهی و گونه های جانوری وجود ندارد اما در دامنه ها، جمعیت های انسانی و گونه های نادر جانوری و گیاهی را می توان یافت.    

نام منطقه: اثر طبیعی ملی گل فشان تنگ.

موقعیت: در محدوده شهرستان کنارک می باشد.

ویژگی ها: گل فشان مذکور در زميني مسطح واقع شده و داراي سه تپه كوچك گل‌فشان است كه يكي از آنها شبيه آتشفشان و در حال حاضر فعال و از آن گل خارج می شود و گاهي به هنگام خروج گل، صدايي همانند شليك تفنگ از آن به گوش مي‌رسد.

پوشش گیاهی: محدوده ی مورد نظر عاری از هرگونه پوشش گیاهی می باشد.

گونه های جانوری: در محدوده مورد نظر، گونه ی جانوری زیست نمی کند.

نام منطقه: اثر طبیعی ملی سرو سنگان.

موقعیت: در محدوده شهرستان خاش قرار دارد.

ویژگی ها: در روستای سنگان و در صحن مسجد این روستا می باشد. تاج پوشش درخت در حدود 100 مترمربع، قطر آن 4.8 متر و ارتفاع درحت حدود 30 متر می باشد و در ارتفاع 1633 متری از سطح دریا قرار گرفته است.

پوشش گیاهی و جانوری: با عنایت به اینکه محدوده مذکور در صحن مسجد روستا قرار دارد گونه  گیاهی و جانوری را دارا نیست.

نام منطقه: اثر طبیعی ملی گل فشان پیرگل.

موقعیت: در محدوده شهرستان خاش می باشد.

ویژگی ها: وسعت تقریبی این منطقه 7 هکتار می باشد و بر روی یک تپه مارنی واقع شده است.آب خروجی از گل فشان کاملاً شور و گل آن تقریباً رقیق و برنگ خاکستری تیره است. دارای 8 تا 15 چشمه فعال و غیر فعال می باشد.

پوشش گیاهی و جانوری: محدوده اطراف عاری از هرگونه رویش گیاهی و زیست جانوری می باشد.

بيشتر
شعار سال 1402: "سال  مهار تورم رشد تولید"