مناطق حفاظت شده

1397/7/4 چهارشنبه

 نام منطقه: منطقه حفاظت شده باهوکلات 

موقعیت: در محدوده شهرستانهای چابهار و سرباز واقع شده است.

ویژگی ها: رودخانه های سرباز  و کاجو در این منطقه که قسمتی از شهرستانهای سرباز و چابهار را دربر می گیرد جریان دارند و علت نامگذاری آن وجود گونه ی منحصربفرد تمساح مردابی در رودخانه ها و آبگیرهای منطقه می باشد.

گونه های جانوری: شمار گونه هاي موجود به 28 گونه پستاندار، 192  گونه پرنده ، 71 گونه خزنده، 4 گونه دوزيست و 85 گونه ماهي، يعني مجموعاً 380 گونه مي رسد.

گونه های گیاهی: زيستگاهی است که تماماً در منطقة رويشی خليج عمانی (خليج فارس و دريای عمان) واقع شده و به دليل شرايط رويشگاهي دشوار و اهميت گونه اي فراوان، در رديف نواحي حفاظت شدة خاص طبقه بندی شده است.

نام منطقه: منطقه حفاظت شده جنگلی کوه بیرک.

موقعیت: در محدوده شهرستانهای سراوان، خاش و مهرستان  قرار گرفته است.

ویژگی ها: حدود 80 درصد منطقه را توپوگرافی کوهستانی و مابقی منطقه را تپه ماهورها و نواحی دشتی تشکیل میدهند.

گونه های جانوری: از گونه های جانوری شاخص منطقه می توان به پلنگ، قوچ و میش وحشی، کل و بز وحشی و انواع گربه وحشی اشاره کرد.

گونه های گیاهی: پوشش گیاهی این منطقه، جزو فلور ایران تورانی محسوب شده و گونه های مهم مراتع استپی از قبیل درمنه، بادام و بنه در این ناحیه، جزو گونه های غالب منطقه محسوب می شوند.

نام منطقه: منطقه حفاظت شده جنگلی پوزک

موقعیت: در محدوده ی شهرستان نیکشهر قرار گرفته است.

ویژگی ها: حدود 25 درصد از منطقه را پوشش جنگلی، 40 درصد کوهستانی و 35 درصد باقی مانده را تپه ماهورها تشکیل میدهند. اقلیم منطقه گرم و خشک با فصول گرم طولانی و فصول سرد کوتاه مدت می باشد.

گونه های جانوری: خرس سیاه آسیایی، پلنگ ایرانی، کل و بز، قوچ و میش، جبیر، تشی، خدنگ، گراز، روباه، شغال، روباه، خرگوش، خارپشت، سنجاب بلوچی، خفاش، با قرقره، تیهو، جیرفتی، سنگ چشم، بلبل خرما، کبوتر چاهی، قمری و از خزندگا ن تیرمار، شترمار، مار جعفری، اگاما و جکو و ....را میتوان نام برد.

گونه های گیاهی: وضعیت پوشش گیاهی از نظر تراکم ضعیف بوده و از لحاظ تنوع وضعیت مطلوبی دارد وگونه های  داز، بادام کوهی، کهور، کنار، چش، قیچ، پونه، کاسه گل، هزار خار بلوچی، شب بوی بیابانی، سگ دندان، چگرد، پیر، کلیر، گیشتر، ایشوارک، زیرک، لاتیگ، درخت مسواک ( توج) و غیره ... را میتوان نام برد.

نام منطقه: منطقه حفاظت شده جنگلی شیله

موقعیت: این منطقه در حوزه شهرستان هامون قرار دارد. منطقه مورد نظر عمدتاً دشتی می باشد.

گونه های جانوری: گونه ی خاصی بجز روباه و شغال در آن مشاهده نمی شود.

 گونه های گیاهی: گونه های غالب  پوشش گیاهی در این منطقه عبارتند از :گز-تاغ-ارتيپلكس-اسكنبيل-انواع علف شور

شعار سال 1402: "سال  مهار تورم رشد تولید"