دانستنیها

علف شور: علف شور:

درختچه هایی کوتاه و کوچک با سن یکساله و گاه چند ساله، بدون کرک و گاهی با کرک و بسیار متنوع، برگ ها متناوب و به ندرت دو ردیفی، معمولا نیمه استوانه ای یا استوانه ای،کم و بیش گوشتی.گل های آن بدون دمگل، به شکل فردی یا دسته ای(خوشه ای)،به حالت تنک یا انبوه در گل آذین و معمولا دو جنسی هستند.
این تیپ در ایران حدود 40 گونه دارد که در اغلب نواحی بیابانی می رویند.تعدادی از آنها حالت بوته ای چوبی یا درختچه ای دارند. راسک، باهو کلات، چابهار و بم پشت در استان سیستان و بلوچستان رویشگاه این گیاه است
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
شعار سال 1402: "سال  مهار تورم رشد تولید"